Kaubakahjustused ja Reklamatsioonid

Mida teha, kui kaup sai kahjustada või läks kaotsi?

Vedaja vastutab alati kauba rikkumatuse eest, kuid on võimatu end täielikult kindlustada vääramatu jõu vastu ja välistada veose kahjustamist transpordi ajal. Teekonnal on palju ootamatusi ja ettenägematuid üllatusi. Mida peaksid kaubasaaja ja kaubasaatja tegema, kui kaup sai transpordi käigus kahjustada või läks kaotsi?

Kaubasaaja toimingute algoritm

Esiteks on vaja registreerida kahju tekkimise fakt. Lihtsaim viis on kahjustatud kaubast enne mahalaadimist foto teha. Ärge kunagi jätke oma veose ülevaatust hilisemale ajale! Tehke seda vahetult enne mahalaadimist. Vastasel korral on võimatu tõendada, et veos sai kahjustada transportimise käigus, ja kahjustatud veos tagastada.

Fotodelt peab olema selgesti näha, et kaup on kahjustatud. Lisaks veosele tehke kindlasti foto ka saabunud auto ning haagise numbritest, millega kaup saabus. Hiljem saab neid fotosid kasutada menetluse peamiste argumentide ja tõenditena.

Teiseks – märkige saatelehele (CMR) veosele tekitatud kahju olemus. Kahjustus peab olema nähtav ja selgesti näidatud. Registreerige kirjalikult kahjude loend, sisestage need vastavasse akti, märkige kahjustatud esemete arv. Nõudke, et ka vedaja tutvuks selle aktiga ja allkirjastaks selle.

Kui vedaja väljendab kahtlusi transporditava veose seisukorra ja selle kahjustuste suhtes, proovige kaasata sõltumatu ekspert, kes teeb ülevaatuse ja registreerib kahju olemuse.

Kolmandaks – teavitage juhtunust oma transpordijuhti.

Neljandaks – ärge viivitage kaebuse esitamisega, vormistage see nädala jooksul.

Kuidas koostada reklamatsiooni?

Kaebus või hüvitisnõue kirjutatakse vabas vormis. Reklamatsioon kahjustatud kauba kohta peab sisaldama järgmist teavet:

1) Nõue vedaja vastu koos tekitatud kahju rahalise väärtusega (kahju suurus peab olema põhjendatud).

2) Kauba maksumust kinnitava dokument.

3) Kirjeldage oma visiooni selle kohta, kuidas kaup võis kahjustusi saada. Esitage oma oletus.

4) Lisage pretensioonile saateleht (CMR) koos märkega kauba kahjustumise kohta.

5) Kinnitage dokumendile kahjustatud veose fotod.

Kaupade rahvusvahelise autoveo lepingu konventsiooni (ptk. 5 art. 30 p. 1) kohaselt: kui saaja võttis kahjustatud kauba vastu vedaja juuresolekul ega teinud vedajale avaldust kahju olemuse kohta, võib igati eeldada, et kaup võeti vastu saatelehel kirjeldatud tingimustel.

Lisateabe saamiseks helistage +372 53451507 või saatke e-kiri aadressile info@waterfox.ee.