Kaupade pakendamine

Veosekindlustus

Kaubavedu autotranspordiga on seotud teatud riskidega. Transpordi ajal võivad kaubad sattuda tõsise mehaanilise ja vibreeriva koormuspinge alla. Seda mõjutavad erinevad jõuallikad, mis võivad põhjustada kahjustusi. Kauba rikkumise vältimiseks on vajalik kasutada õiget pakendit. See on veose kaitse garantiiks, kui sellele lisandub veel hoolikas käitlemine ja transpordi aegne kõrge turvalisuse tase.

Kaupade pakendamine hilisemaks transpordiks on üks Waterfoxi teenustest. Meie poole pöördudes ei pea te muretsema transpordi kvaliteedi pärast, kuna teie kaup pakitakse hoolikalt.

Professionaalne kaupade pakendamine transpordiks

Kauba ebaõigel pakendamise või ebakvaliteetsete materjalide kasutamise tõttu on suur oht kaubale. Sellisest ohust ei pääse ka veose hoolikas käitlemine transpordi ajal. Kaupade õige pakendamise korral minimeeritakse teie transiitkauba kahjustamise tõenäosus.

Pakendi valikul peate arvestama järgmiste teguritega:

  • veose eripära ja mõõtmed;
  • auto poolt läbitav vahemaa;
  • veose käitlemise viis;
  • transpordi ohutus;
  • spetsialistide soovitused.

Pakendamise võimalused

Veose pakendamise kõige levinumad viisid on kastid ja kaubaalused. Esimesel juhul kasutatakse spetsiaalset kaitseraami, mis on eriti oluline kergesti puruneva kauba transportimisel. Kastid on tavaliselt puidust, valmistatud kantpalgist ja laudadest. Raami mõõtmed ja kuju sõltuvad veose mõõtmetest.

Kaubaaluste puhul asetatakse veos spetsiaalsele alusele, mis tõmmatakse kokku. Selleks otstarbeks võib kasutada venivat pakkekilet või muud materjali. Kilet kasutatakse täiendava kaitsena ka kastide puhul.

Pakendamise Koostöö

Meie ettevõtte spetsialistid omavad kaupade pakendamisel laialdast kogemust. Aitame teil valida konkreetse toote pakendamiseks sobivaima variandi. Oma töös lähtume alati kliendi soovidest, lisades omapoolse kogemust ja professionaalsuse. Oleme keskendunud pikaajalisele koostööle ja oleme uutele klientidele avatud.

Kas vajate transpordiks kvaliteetset ja usaldusväärset kaupade pakendamist? Oleme valmis teid selles aitama.