Ettevõtete omanikud lahendavad iga päev hulganisti ülesandeid, millest sõltub ettevõtte kasumlikkus ja konkurentsivõime. Veoste transpordi teenus on üks neist teenustest, mille on soovitatav usaldada logistikafirmale. Rahvusvahelised kaubaveod on ühel või teisel viisil seotud veoste tollivormistusega, mistõttu tuleb sellesse küsimusse suhtuda hoolikalt. Valesti läbi viidud protseduuri või peensuste mitteteadmisega  kaasnevad suure tõenäosusega materiaalsed kaotused, mis võivad põhjustada ettevõtte töös häireid ja isegi pankroti.

Maanteetranspordi eripära

Tänapäeva turul on palju veokorraldajaid, kes tegelevad maantetransport teenuse pakkumisega. Veokorraldaja valimisel tuleks arvestada mitte ainult küsimuse materiaalset aspekti, vaid ka mõju äriprotsessidele. Kui õigeaegne ja kvaliteetne transport on konkurentsieeliste hulgas, siis töövõtja valimisel on oluline seda punkti arvestada ja säilitada teenuse sama tase.

Teine oluline küsimus on allhange ehk võimalus tellida võtmed-kätte-teenus. Kõigil transpordiettevõtetel pole veoste tollivormistamise pädevust ja kogemusi, seetõttu võib ettevõte koostöös sellise töövõtjaga silmitsi seista mitte ainult materiaalsete, vaid ka mainega seotud riskidega ka välismajandustegevusega.

Kuidas logistikateenuseid õigesti valida?

Transporditeenuste ettepanekute kaalumisel tasub lähtuda järgmistest punktidest:

  • Kliendi ülesanded. Transport ja logistika võivad olla orienteeritud ühele või teisele transpordiliigile (maanteetransport, õhu-, meretransport, eriveod), mistõttu, kui lahendatav probleem ei kuulu töövõtja pädevusse, on parem mitte riskida ja pöörduda laiema profiiliga ettevõtte poole;
  • Maksumus. Kõik vedajad kasutavad kaupade transportimiseks samu marsruute, mistõttu on teenuste hind ligikaudu samas vahemikus. Madal hind võib varjata riske, kui veos teel kaotsi läheb;
  • Tarnetähtajad. Rahvusvaheliste vedude puhul on olukord sageli ettearvamatu, mistõttu on minimaalne tarneaeg märk ebakompetentsusest. On oluline, et ettevõttel oleks ressursse ettenägematute olukordade lahendamiseks;
  • Garantiid ja kindlustussertifikaadid, kui kaubad saavad transpordi ajal kannatada.

Lisaks loetletud kategooriatele on oluline kontrollida, kas logistikaettevõttel on füüsiline kontor ja kes veel selle vedaja teenuseid kasutab, reeglina leiab selle teabe ametlikult veebilehelt.

Sarnased uudised

Euroopasisene maanteetransport

Kaubavedu, maantetransport Ettevõte Waterfox Logistics teostab rahvusvahelisi kaubavedusid autotranspordiga Skandinaavia, Balti riikide ja mõnede teiste Euroopa riikide (Belgia, Saksamaa, Holland, Poola, Tšehhi) vahel. Teostame kindlustus- ja tollidokumentide

Loe veel

Rahvusvahelised kaubaveod

Eesti rahvusvaheline transpordiettevõte Water Fox OÜ (Tallinn) spetsialiseerub veoste logistika ja ekspedeerimise teenustel kõikidele selles huvitatud isikutele. Muuhulgas teostab rahvusvahelist kaubavedu nii erinevatesse euroopa riikidesse, kui ka Euroopast tulevat kaubavedu. Suurim

Loe veel