Tänapäeval ei saa kaupu transportimata hakkama ükski äriettevõte ja seetõttu on üsna sage nähe, et veos saab veo käigus kahjustada. See võib olla seotud nii vedajast sõltumatute objektiivsete põhjuste kui ohutu transpordi reeglite eiramise ja kauba viletsa pakendiga.

Pärast kauba üleandmist logistikaettevõttele vastutab kauba eest vedaja ja kui veos on veo käigus kahjustatud, vastutab ka selle eest just tema. Õiguslike aspektide tundmine võimaldab kauba saajal vigastatud kauba tagastada või saada selle eest hüvitist.

Mida teha kahjustatud kauba saamise korral?

Kauba vastuvõtmisel on tähtis kohe visuaalselt hinnata selle terviklust: katkine pakend või selle välised defektid annavad tunnistust, et kaup võib olla kahjustatud. Mittevastavuste avastamisel tuleb kahjud fikseerida. Allolev algoritm võimaldab vaidlused lahendada mõlemale osapoolele minimaalsete kahjudega:

  • Teavitada vedajat viivitamatult kahjustustest ja fikseerida need koos foto- ja videotõenditega. Kõige parem, kui fotosid oleks tehtud mitu erinevate nurkade alt ja video filmitud koos pealtnägijatega. Ideaalis peaks aruanne olema koostatud kohapeal sõltumatute ekspertide või logistikaettevõtte esindaja juuresolekul ja nõutavad andmed kantud saatelehele;
  • Koostada vedajale kirjalik pretensioon kahjustuste üksikasjaliku kirjeldusega. Vastavalt kehtivale seadusele tuleb nõudeavaldus koostada 7 päeva jooksul pärast juhtunut;
  • Pärast seda, kui vedaja on nõude läbi vaadanud, tuleb sisse anda ametlik hagi kahju hüvitamise nõudega. Dokumendis peavad olema ära näidatud logistikaettevõtte vastutuse alused, mis on kirjas veolepingus. Samuti peab dokumentide pakett sisaldama kauba saatedokumente, kus on näidatud veose hind, sõltumatu eksperdi otsust ja hüvitise summa arvutust.

Juhul, kui logistikaettevõte ei nõustu kahju hüvitama või nõustub ainult osaliselt, tuleb pöörduda arbitraažikohtusse. Selliste olukordade vältimiseks juba töövõtja valimise etapis, tuleb põhjalikult tutvuda lepinguga, milles on kirjas teenuste osutamise tingimused. Kohustusliku punktina peab see sisaldama veosekindlustuse aspekti ja vastutust vedaja või kolmandate isikute süül tekkinud õnnetusjuhtumite korral.

Sarnased uudised

Kuidas ise logistikaettevõtet valida?

Ettevõtete omanikud lahendavad iga päev hulganisti ülesandeid, millest sõltub ettevõtte kasumlikkus ja konkurentsivõime. Veoste transpordi teenus on üks neist teenustest, mille on soovitatav usaldada logistikafirmale.

Loe veel