Eesti rahvusvaheline transpordiettevõte Water Fox OÜ (Tallinn) spetsialiseerub veoste logistika ja ekspedeerimise teenustel kõikidele selles huvitatud isikutele. Muuhulgas teostab rahvusvahelist kaubavedu nii erinevatesse euroopa riikidesse, kui ka Euroopast tulevat kaubavedu. Suurim internet-liiklus on fikseeritud Skandinaavia riikidesse. Samuti teostab kaubavedu Euroopa firmadele, millede majandustegevus on keskendunud Tšehhis, Poolas, Hollandis, Belgias, Saksamaal.

Kaubaveod Euroopas — kohaletoimetamine, säilivus, ohutus

Mistahes rahvusvahelise logistikaga seotud operatsiooni põhieesmärk, muuhulgas puudutab see ka Euroopat – õigeaegne (lepinguga kokkulepitud tähtajal) äri- või muu veose toimetamine saatjalt tarbijale, tagades selle täieliku säilivuse. Need on rahvusvahelistel vedudel spetsialiseerunud firmade usaldusväärsuse ja töö efektiivsuse tähtsaimad kriteeriumid.

Vedaja töö kvaliteedi hindamisel on samatähtsad ka sellised tegurid kui – hinnapoliitika, täiendavate (kaasuvate) teenuste pakkumise võimalus, mõningad Euroopasse toimetavate veoste korralduslikud aspektid. Muuhulgas võib pakutavate teenuste pakett sisaldada:

  • optimaalse marsruudi valikut;
  • kohase transpordivahendi pakkumist;
  • veose kindlustamist, ekspedeerimist, selle vastutavat säilitamist;
  • abi professionaalses tollivormistuses.
  • Tänu arenenud taristule ja suurepärasele transpordiseotusele, korraldatakse ja teostatakse euroopa vedusid ülima täpsusega. Rahvusvaheliste logistikaoperatsioonide usaldusväärsust ja ohutust tagavad omakorda veofirma personali kõrge kvalifikatsioon, samuti tehnilises töökorras oleva uusima veotranspordi kasutamine.

Mõningad eripärad

Euroopa riikides toimub rahvusvaheline kaubavedu enamjaolt „uksest ukseni“ (from door to door) toimetamise skeemi põhiselt. Mis tähendab, et transportimise protsessis veost ei laadita ümber, ei laadita maha ega üle ning sellega ei tehta mingeid muid manipulatsioone.

Euroopa rahvusvaheliste kaubavedude hinnad varieeruvad, sõltuvalt paljudest teguritest. Muuhulgas mõjutavad logistikateenuse hinnataset sellised tegurid kui – transporditavate veoste üldkogus (kaal, maht) ja nende tüüp, kasutatava veotranspordi mudel, marsruudi kaugus ja keerulisus. Veohinda tõstavad tollikontrolli läbimise vajadus, keerulised ja ajaliselt kestvad peale-mahalaadimistööd, veose mõningad spetsiifilised omadused, nõudes autotranspordivedudeks täiendavaid lubasid.

Sarnased uudised

Veoautode poolhaagiste ja haagiste keretüübid

Firma Waterfox Logistics omandis on laialdane autopark erinevat liiki ja tüüpi veoautode haagiste ja poolhaagistega, mis lubab valida mistahes veoste ohutu ja säästliku transportimise optimaalseima variandi.

Loe veel

Ülegabariidilised veod

Suuregabariidiliste kaupade vedu Firma Waterfox tegeleb rahvusvaheliste autotranspordi kaubavedudega. Töötame peamiselt Baltimaades, kuid veame kaupa ka SRÜ riikidesse ja tagasi. Vajadusel saame korraldada vedusid peaaegu

Loe veel

Kuidas ise logistikaettevõtet valida?

Ettevõtete omanikud lahendavad iga päev hulganisti ülesandeid, millest sõltub ettevõtte kasumlikkus ja konkurentsivõime. Veoste transpordi teenus on üks neist teenustest, mille on soovitatav usaldada logistikafirmale.

Loe veel