Kaubakindlustus

Veosekindlustus

Water Fox OÜ transpordib hoolikalt iga veose, mis on talle usaldatud. Sellele aitavad kaasa nii nüüdisaegsed sõidukid, mida hoitakse ideaalses tehnilises seisukorras ja puhtuses, kui ka logistikaprotsesside nõuetekohane korraldamine ja vastutustundlik lähenemine partnerite valikul.

Anname endast parima, et teie kaup jõuaks sihtkohta tervelt ja rikkumatult. Teekonnal võivad siiski tekkida siiski vääramatu jõu asjaolud ja ettenägematud ohud, mida ei saa 100% välistada. Veosekindlustus aitab minimeerida kahjusid ja selleks on kolm varianti:

  • vedaja vastutuskindlustus (CMR);
  • ekspediitori vastutuskindlustus;
  • väärtusliku veose kindlustus lisateenusena

Kõigil meie vedajatel on CMR-kindlustuspoliisid. Lisaks hõlmab Water Fox OÜ veosetranspordi kompleksteenus ka ekspedeerimiskindlustust. Seega on kõik meie klientide kaubad “vaikimisi” kindlustatud kaks korda, mis hüvitab osaliselt kahju transportimisel tekkivate probleemide korral.

Tarnetingimused

Töötame vastavalt rahvusvahelistele eeskirjadele Incoterms. Need aitavad eri riikides elavatel ja erinevaid keeli kõnelevatel inimestel tarnetingimustest üheselt aru saada, vabastavad osapooled vajadusest kooskõlastada iga korralduslik aspekt eraldi. Loendist valitakse vaid sobiv termin, mis sisaldab juba fikseeritud tingimuste kogumit.

Neid termineid tähistatakse kolmetäheliste lühenditega ja neid nimetatakse ka “tarneklausliteks”. Neisse on harilikult kodeeritud:

  • kauba üleandmise koht;
  • osapoolte vastutuse jaotamine – veosekindlustuse, tolliprotseduuride sooritamise, peale- ja mahalaadimistoimingute osas;
  • riskide ülemineku hetk saajale – kui kauba eest hakkab vastutama ettevõte, mis selle ostis.

Veosekindlustus transpordi ajal

Eriti väärtuslike kaupade transportimisel soovitame sõlmida täiendav transporditeenuse kindlustus. See on usaldusväärne võimalus kaitsta oma saadetisi ettenägematute asjaolude eest.

Veosekindlustust saab tellida nii ühele kaubapartiile kui ka pikaajalisele lepingule mitme saadetise puhul. Teenuse tellimisel tuleb arvestada, et kindlustus ei kata defektse või ebasobiva pakendi tekitatud kahju.